Regulamin

 1. Witryna jest obsługiwana przez UAB "ID forty six" zgodnie z prawem obowiązującym na Litwie, numer rejestracyjny to 302325999 , a jej zarejestrowany adres to Gedimino g. 47, 44242 Kaunas .
 2. Usługa pobierania danych B2B jest oferowana Klientowi wyłącznie drogą elektroniczną, tj. Klient jest odpowiedzialny za pobranie swoich baz danych poprzez połączenie z systemem samoobsługowym tej witryny.
 3. Prawo do korzystania z zakupionych danych B2B przysługuje tylko Klientowi, który płaci za usługi.
 4. Surowo zabronione jest odsprzedawanie lub udostępnianie zakupionych danych osobom trzecim lub rozpowszechnianie danych w jakikolwiek inny sposób.
 5. UAB "ID forty six" zobowiązuje się do przekazania danych Klientowi w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 6. Klient, który nie otrzymał zakupionych danych, zobowiązuje się do poinformowania o tym UAB "ID forty six" w ciągu 5 dni.
 7. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za jakiekolwiek wykroczenia i/lub wszelkiego rodzaju wykroczenia prawne w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w bazie danych.
 8. Klient wyraża zgodę na korzystanie z pobranej bazy danych B2B zgodnie z RODO (UE), ustawą CAN-SPAM (USA) oraz wszelkimi przepisami regulującymi marketing bezpośredni i ogólne wykorzystanie danych.
 9. UAB "ID forty six" udostępnia dane w stanie, w jakim się znajdują, z publicznie dostępnych źródeł internetowych.
 10. Niezależnie od tego, czy dane online w źródłach publicznych są aktualizowane, odzwierciedlenie tych zmian w udostępnionej bazie danych dla Klienta zajmuje do jednego roku.
 11. Rejestrując się na tej stronie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie reklam lub aktualizacji związanych z tą witryną i ofertami.

Polityka zwrotów

 1. Klient ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od zakupu na następujących warunkach:
 2. Klient ma prawo zażądać bezpłatnej aktualizacji bazy danych w przypadku, gdy zakupione przez niego dane zawierają więcej niż 10% rekordów, które nie odpowiadają informacjom podanym w ilościach opisowych bazy danych zlecenia płatniczego.
 3. Zwrot płatności następuje tylko w przypadku, gdy dane przekazane Klientowi po jego wezwaniu do ich aktualizacji nadal nie spełniają kryteriów jakościowych określonych w artykule powyżej.